11.3.2009

Hallitus yritti perse edellä puuhun...

...onneksi jäi yritykseksi. Ainakin siltä osin, että eläkeiän nostotavoitteesta luovuttiin. Johan oli mallissaan, että porvarihallitus yrittää päättää - hups vaan - keskenään moisesta asiasta, ihan kysymättä yhtään keneltäkään. Vähiten kansalta.

On tosin nuristu, että ay-liikkeellä ei ole valtuutusta kansalta toisin kuin eduskunnalla ja hallituksella. Asia ei ole ihan noin yksioikoinen. Aika moni äänestämättä jättänyt (melkein joka kolmas äänestysikäinen!) varmaankin kuuluu johonkin ammattiliittoon. (Ja nekin, jotka eivät kuulu, hyötyvät monista ay-liikkeen taistelemista eduista. Monet niistä tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, joita ne eivät ole: 8 tunnin työaika, työaika- ja työehtolait, vuosilomat, lomapalkka- ja irtisanomissuojasopimukset, talvilomaoikeus...)

Ay-liike on yksi kanava parlamentarismin rinnalla, eikä nähdäkseni mitenkään "parlamentarisminvastainen". Pikemminkin jonkinlainen vastavoima yritysmaailman vaikutusvallalle. (Markkinataloushan ei mene missään koskaan demokratian edelle, eihän? Ei Suomessa ainakaan?) Ay-liike on palkansaajan asialla, ja palkansaajia on rutosti. Ei se ole mikään pienten piirin etujen ajaja, vaan yleisen työ- ja sitä kautta kaiken muunkin hyvinvoinnin kannalta merkittävä tekijä.

Tässä Vanhasen hiihtolomaoivalluksia ja muita neronleimauksia päivitellessä on tullut väkisinkin mieleen, että pitäisikö eduskuntavaalit järjestää vähän useammin. Mahtaa nimittäin seuraaviin taas unohtua nämä tuoreen hallituksen töppäilyt... Ihmisen muisti on lyhyt, jos vastassa on mainostoimistojen superpropaganda. Ja se on ihan inhimillistä.